Khó chuyển nhượng condotel

Condotel và bùng nổ các “con số” Trong vài năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng du lịch của Khánh Hòa đều rất cao và ổn định. Do có liên quan mật thiết đến sự phát triển du lịch nên loại hình bất động sản condotel cũng ghi nhận tốc độ phát triển chóng mặt … Continue reading Khó chuyển nhượng condotel